Welkom bij StaLos Natuursteen

Hoe het allemaal begon met StaLos

Wij zijn gevestigd in Harlingen met een natuursteen – grafmonumentenbedrijf. 
De aanleiding om dit op te starten, was het overlijden van een goede vriend van ons. 
De familie kon door persoonlijke omstandigheden niet terecht bij reguliere bedrijven, en de prijzen lagen erg hoog, wat voor ons de reden was, zelf het grafmonument te creëren en dit zelf te plaatsen.

Het viel ons na een wandeling op de begraafplaats op dat heel veel grafmonumenten gelijk waren. Gek eigenlijk omdat ieder mens toch verschillend is.

Uit deze ervaring hebben we geleerd hoe wij de familie en vrienden door het hele rouwproces konden begeleiden. Samen met de familie hebben wij een grafmonument bedacht, ontworpen, gecreëerd en geplaatst. 

Het was voor ons belangrijk om gezamenlijk met de familie van onze vriend deze periode door te brengen; de nodige ondersteuning aan de familie te kunnen bieden en de betekenis van 
“het afsluiten van de eerste mijlpaal in het rouwproces” samen met de familie te kunnen doen. 

Voor ons is het een zeer ingrijpende, ook pijnlijke en emotionele maar heel leerzame ervaring geweest. Toch hebben we veel voldoening gehad, toen we alles tot een gewenst resultaat hebben gebracht. Het deed ons besluiten hier verder mee te gaan.

Deze ervaring heeft ons een mogelijkheid geboden om de familie en de nabestaanden beter te kunnen begrijpen en ons in hun situatie te kunnen inleven. Dat verhoogt onze kans om een zorgvuldige begeleiding aan onze klanten te bieden om de juiste keuzes in de vergelijkbare situaties te kunnen maken.

Dit heeft geresulteerd in een nu volwaardig bedrijf, dat zich bezighoudt met het begeleiden van nabestaanden wat betreft het vervaardigen van een gedenkteken, waar de familie naar toe kan gaan. Een grafmonument, of beter gezegd een gedenkteken, is het laatste stuk van het proces van verwerking, en ‘’afsluiting” voor de familie, en daardoor een heel belangrijk stuk.

Er zijn vele vormen en steensoorten mogelijk, van de standaard gedenktekens die je overal ziet, tot een eigen ontwerp, en dit laatste komt steeds meer voor. Mensen denken vaak ten onrechte dat deze veel duurder zijn; dit hoeft echter niet zo te zijn. Afhankelijk natuurlijk van de wensen van de nabestaanden kunnen heel betaalbare grafmonumenten gerealiseerd worden.

Correspondentieadres
G. A. Brederodestraat 2
8862 WR Harlingen
0517 434 543
06 - 33 77 93 89
06 - 451 75 220

www.stalosnatuursteen.nl
info@stalosnatuursteen.nl